Színházi Kritikusok Céhe

A színikritikusok szakmai szervezetének honlapja

  • Reklámok

P. Müller Péter

2011.

1. Hová írt rendszeresen kritikát 2011-ben?
2. Hová írt alkalmanként kritikát 2011-ben? Jelenkor
3. Hol jelentek meg egyéb, színházi tárgyú írásai 2011-ben?

P. Müller Péter: Kalauz Stoppard labirintusába(n). Upor László: Majdnem véletlen. Tom Stoppard fokozatos megközelítése. Jelenkor LIV. 1. (2011. január), 91-96.

P. Müller Péter: A vendég mint idegen, az idegen mint vendég: drámai esetek. Imágó Budapest I. 1. (2011), 51-58.

P. Müller Péter: Camus Caligulája (újra) Pécsett. Jelenkor LIV. 6. (2011. június), 672-679.

Péter P. Müller: Permanence in the Process of Changing: Major Features in the Institutional Structure and Social Function of Hungarian Theatre after the F/Wall. Theatre After the Change: And What Was There Before the After? 1-2. Budapest, Creativ Média, 2011, 2, 125-130. ISBN 9789630820042

P. Müller Péter: Demcsák Katalin: Komédia, arte, világ. A commedia dell’arte színházelmélete Giovan Battista Andreini műveiben. BUKSZ 23. 3. (2011. ősz), 278-280.
4. Hol volt 2011-ben színházi kuratóriumi, bizottsági vagy zsűritag, fesztiválválogató vagy -tanácsadó? Alternatív Színházi Műhely Alapítvány – kuratóriumi tag
5. Hol volt szerkesztő, főszerkesztő 2011-ben?
6. Szavazott-e 2011-ben a kritikusdíjra? nem
7. Egyéb közlendő (azaz hosszabb életrajz):

Pécsett születtem 1956-ban. Iskoláimat Pécsett (Jókai, Nagy Lajos, Tanárképző – magyar-angol) illetve Budapesten (ELTE BTK – magyar) végeztem. 1982-től a Pécsi (akkori nevén Janus Pannonius) Tudományegyetem Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékén oktatok, 2004-től egyetemi tanárként. 2004 szeptemberétől 2009. júliusáig a tanszék vezetője voltam. 1999-2004. között az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatója voltam. 1986-ban bölcsészdoktori, 1995-ben kandidátusi, 2003-ban habilitált doktori címet szereztem. 2010-ben az MTA doktora lettem színháztudományból. Az 1990–91-es és az 1993–94-es tanévekben amerikai egyetemeken tanítottam vendégtanárként illetve Fulbright ösztöndíjasként. Voltam a Soros-, az Eötvös-alapítvány, a CEU, a Cambridge Egyetem ösztöndíjasa (1996, 1999), 1998-2002 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesültem.
Dráma- és színházelmélettel, a 20. századi drámairodalom összehasonlító elemzésével, a magyar dráma 20. századi történetével, Örkény István munkásságával, a kortárs európai és magyar drámával és színházzal foglalkoztam / foglalkozom.
Színikritikát az 1970-es évek végén kezdtem írni az Universitas című pécsi egyetemi lapba. 1983-tól a Jelenkor „Pécsi színházi esték” című rovatát írtam és a Színház című lap színikritikusa voltam, emellett rendszeresen írtam a Kritika és a Híd című lapokba is (a 90-es évek derekáig). 1998-ban az akkor indult pécsi Echo című kritikai szemle színházi rovatát szerkesztettem, a lapnak 2005-től 2009 végéig főszerkesztője voltam.
2004-10 között az MTA közgyűlési doktor képviselője, 1999-2005 között az MTA Színház- és Filmtudományi Bizottság alelnöke, 1996–2002 között a Pécsi Akadémiai Bizottság Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság elnöke voltam. 2006-11 között tagja voltam a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság választmányának, tagja vagyok továbbá a Magyar Filozófiai Társaságnak, a Modern Filológiai Társaságnak és a Magyar Fulbright Egyesületnek.
Nyolc önálló könyvet, négy szerkesztett kötetet, mintegy százhúsz tanulmányt és közel kétszáz kisebb írást publikáltam, ötvennél több konferencián adtam elő.

 

2010.

1. Hová írt rendszeresen kritikát 2010-ben?
2. Hová írt alkalmanként kritikát 2010-ben?
3. Hol jelentek meg egyéb, színházi tárgyú írásai 2010-ben? A maszktól a halálszínházig. Színházi írások. (Kritikai zsebkönyvtár 15.) Budapest, Kijárat Kiadó, 2010. 240 old.; Maska kao sredstvo skrivanja i samootkrivanja = Književna Revija. Časopis za književnost i kulturu, God. 50, br. 1., 2010, 61-67.; Változó és változatlan tényezők a magyar színház szerkezetében és társadalmi szerepében 1989 után. Jelenkor 53.6 (2010. június), 713-717.
4. Hol volt 2010-ben színházi kuratóriumi, bizottsági vagy zsűritag, fesztiválválogató vagy -tanácsadó? Alternatív Színházi Műhely Alapítvány – kuratóriumi tag
5. Hol volt szerkesztő, főszerkesztő 2010-ben?
6. Szavazott-e 2010-ben a kritikusdíjra? nem
7. Egyéb közlendő (azaz hosszabb életrajz): Pécsett születtem 1956-ban. Iskoláimat Pécsett (Jókai, Nagy Lajos, Tanárképző – magyar-angol) illetve Budapesten (ELTE BTK – magyar) végeztem. 1982-től a Pécsi (akkori nevén Janus Pannonius) Tudományegyetem Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékén oktatok, 2004-től egyetemi tanárként. 2004 szeptemberétől 2009. júliusáig a tanszék vezetője voltam. 1999-2004. között az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatója voltam. 1986-ban bölcsészdoktori, 1995-ben kandidátusi, 2003-ban habilitált doktori, 2010-ben az MTA doktora címet szereztem. Az 1990–91-es és az 1993–94-es tanévekben amerikai egyetemeken tanítottam vendégtanárként illetve Fulbright ösztöndíjasként. Voltam a Soros-, az Eötvös-alapítvány, a CEU, a Cambridge Egyetem ösztöndíjasa (1996, 1999), 1998-2002 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesültem. Tanítottam vendégtanárként Krakkóban, Jyväskyläben, Kolozsváron.

Nyolc önálló  könyvet, négy szerkesztett kötetet, mintegy száz tanulmányt és közel kétszáz kisebb írást publikáltam.

Dráma- és színházelmélettel, a 20. századi drámairodalom összehasonlító elemzésével, a magyar dráma 20. századi történetével, Örkény István munkásságával, a kortárs európai és magyar drámával és színházzal, a test kérdésével foglalkoztam / foglalkozom.

Színikritikát az 1970-es évek végén kezdtem írni az Universitas című pécsi egyetemi lapba. 1983-tól a Jelenkor „Pécsi színházi esték” című rovatát írtam és a Színház című lap színikritikusa voltam, emellett rendszeresen írtam a Kritika és a Híd című lapokba is (a 90-es évek derekáig). 1998-ban az akkor indult pécsi Echo című kritikai szemle színházi rovatát szerkesztettem, a lapnak 2005-től 2009 végéig főszerkesztője voltam. (A lap 2010 végén megszűnt.)

2004-10 között az MTA közgyűlési doktor képviselője, 1999-2005 között az MTA Színház- és Filmtudományi Bizottság alelnöke, 1996–2002 között a PAB Nyelv-, Irodalom- és Néprajztudományi Szakbizottság elnöke voltam. Tagja vagyok a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság választmányának, a Magyar Filozófiai Társaságnak, a Modern Filológiai Társaságnak és a Magyar Fulbright Egyesületnek.

2009.

1. Hová írt rendszeresen kritikát 2009-ben? Echo
2. Hová írt alkalmanként kritikát 2009-ben? Jelenkor
3. Hol jelentek meg egyéb, színházi tárgyú írásai 2009-ben? Hamlettől a Hamletgépig. Színházi írások (Bp., Kijárat Kiadó); Od rituala do medija (Osijek, Matica hrvatska); Test és teatralitás (Bp., Balassi Kiadó); In: HJEAS (Hungarian Journal of English and American Studies) 14.1: 133-158; In: Literary and Cultural Relations: Ireland, Hungary and Central and Eastern Europe (Dublin, Carysfort Press), 47-63; In: A színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendjében. (Bp., L’Harmattan), 43-59; In: Thomka-symposion (Pozsony, Kalligram), 59-66; In: BUKSZ, 21.3: 271-274; In: Látás, tekintet, pillantás. A megfigyelő lehetőségei (Bp., Gondolat), 315-330.
4. Hol volt 2009-ben színházi kuratóriumi, bizottsági vagy zsűritag, fesztiválválogató vagy -tanácsadó? Alternatív színházi műhely alapítvány – kuratóriumi tag
5. Hol volt szerkesztő, főszerkesztő 2009-ben? Echo (főszerkesztő)
6. Szavazott-e 2009-ben a kritikusdíjra? nem
7. Egyéb közlendő (azaz hosszabb életrajz): ld. 2010.

Reklámok
 
%d blogger ezt kedveli: