Színházi Kritikusok Céhe

A színikritikusok szakmai szervezetének honlapja

Felhívás a folyóiratok ügyében

Posted by jaszaytamas - 2016. május 12.

A NKA-nak és az EMMI-nek megoldást kell találnia az irodalmi és művészeti folyóiratok ez évi támogatására, valamint felül kell vizsgálnia pályázati rendszerét és annak elbírálását.

Súlyos aggodalommal tölt el bennünket, hogy a Nemzeti Kulturális Alap működése nyomán nagy múltú, értékes folyóiratok sora lehetetlenül el és szűnik meg. A színházi szaklapok sorsát különösen kedvezőtlenül érinti, hogy az NKA megváltozott kollégiumi rendszerében a kiemelt színházi lapok (mint például a Színház, az Ellenfény) hároméves támogatását eltörölték, más lapok már korábban hátrányba kerültek (mint például a Criticai Lapok), valamint hogy folyóirat-kuratórium híján az összművészeti orgánumok, kritikai fórumok (mint például a Revizor, az Art7.hu) pályázatát nem művészeti főtematikájú kollégiumok bírálták el, hiszen a több műfajú kritikai fórumoknak nem volt hová pályázniuk. Ez azt mutatja, hogy szükség van olyan kollégiumra – még ha az egyes műfajok kollégiumaiból tevődnek is össze a tagjai –, amely szakszerűen tud dönteni a több művészeti ággal is foglalkozó kulturális orgánumok támogatásáról.

Tovább rontotta a színházi lapok életben maradási esélyeit, hogy míg más, szintén a tavalyinál jóval kisebb kerettel gazdálkodó kollégiumok átcsoportosítással nagymértékben kiegészítették a tematikusan hozzájuk kötődő folyóiratok finanszírozására szánt pénzt, addig a színházművészet kollégiuma csak jóval kevesebbel tudta növelni a színházi lapokra központilag kiírt évi 21 millió forintot, hiszen a már amúgy is rendkívül szorongatott színházaktól kellett volna megvonnia további forrásokat. A színházi lapok támogatása így átlagosan a harmadára csökkent a korábbinak.

De nem csak a pénzről van szó, hanem az NKA hatékonyabb és főleg kiszámíthatóbb működésének szükségességéről. A pályázatok időben történő kiírásáról és elbírálásáról. A három évre szóló támogatások mentén a tervezhetőségről. A folyóirat-kollégium visszaállításáról, tekintettel a többprofilú orgánumok esélyegyenlőségére is.

A színházi szakmai lapok létezése nem pusztán üzleti kérdés. A színházi szaksajtó térképezi fel, rögzíti és értékeli a színházak működését – ha úgy tetszik: közpénzfelhasználását. E funkcióját a színházi sajtó nem tudja betölteni, ha nincs, vagy ha van, de nem független. Ebben a szerepében színházak vagy színháziak mégoly nívós kiadványai sem helyettesíthetik. A szakmai lapok hivatottak figyelemmel kísérni a színházi életet a lehetséges legnagyobb teljességében, nyomon követni a nemzeti színházművészet útját, fejlődését, eredményeit. A színház a pillanat művészete. Az utókor és a színháztörténet számára az marad meg belőle, amit a nézői emlékezet megőriz, és amit a hivatásos nézők, kritikusok, esztéták leírnak, dokumentálnak belőle.
Erősen és határozottan kérjük az illetékeseket, az NKA és a kulturális tárca felelős vezetőit, hogy mérlegelve a drámai következményeket, mielőbb vizsgálják felül és korrigálják döntésüket.

Színházi Kritikusok Céhe
Színházi Dramaturgok Céhe
Független Előadó-művészeti Szövetség (mely szervezet szimpózium összehívását tervezi a témában)
Magyar Színházi Társaság

Posted in Egyéb | Leave a Comment »

Elhunyt Szántó Judit

Posted by jaszaytamas - 2016. május 7.

Életének 84. évében elhunyt Szántó Judit, Jászai Mari-díjas kritikus, fordító. 1957-ben szerzett dramaturg diplomát, majd volt tudományos munkatárs a Színháztudományi Intézetben, a Magyar Színházi Intézetben, lektor a Vígszínházban, s évtizedekig dolgozott a Színház folyóirat munkatársaként. Számos színművet és színházelméleti művet fordított németből, angolból, franciából. Nagyra becsült kollégánktól Csáki Judit írásával búcsúzunk.

Posted in Egyéb | Leave a Comment »

Hevesi Sándor-díj, 2016

Posted by jaszaytamas - 2016. március 31.

A Hevesi Sándor-díj azoknak a színházművészeknek és színházi embereknek a munkáját ismeri el, akik különösen sokat tettek a magyar nyelvű színházművészet külföldi elismertetéséért. Az idei volt a tizenötödik alkalom, hogy ezt a kitüntetést az EMMI és az ITI Magyar Központja adományozta.

A Színházi Kritikusok Céhe Hevesi Sándor-díjra jelölte kultúraközvetítői kategóriában Barda Beátát, a Trafó kulturális menedzserét. Barda Beáta a Független Előadó-művészeti Szövetség volt elnökségi tagjaként, kurátorként hosszú évek óta követi, válogatja a külföldi és a hazai produkciókat, ezenközben hatékonyan együttműködik minden féllel a kulturális átjárhatóságért. Szakértelme, elkötelezettsége, elmélyültsége, munkájának minősége és eredményei méltóvá teszik a díjra.

Az EMMI kulturális államtitkárának megbízottja és az ITI Magyar Intézetének elnöke meghozták döntésüket; Barda Beáta, Frenák Pál és Vidnyánszky Attila vehettek át Hevesi Sándor-díjat a színház világnapján.

A díjhoz tisztelettel és büszkén gratulálunk!

Posted in Egyéb | Leave a Comment »

Mostantól itt a pártoló tagság – közgyűlést tartottak a kritikusok

Posted by jaszaytamas - 2016. március 12.

A Színházi Kritikusok Céhe 2016. február 23-án A Grundon közgyűlést tartott, amelyen elfogadta a 2015-ös évi pénzügyi beszámolót és az elnöki beszámolót. Tisztségviselők választására is sor került: Kovács Bálint elnökségi tag elnökhelyettesi megbízatást kapott, az etikai bizottság Varga Anikóval, a pénzügyi ellenőrző bizottság Papp Tímeával bővült.
Tagfelvételi kérelmük és a közgyűlés döntése nyomán a Színházi Kritikusok Céhe új tagjaként üdvözöljük Kovács Natáliát, Török Ákost és Turbuly Lillát.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a törvényi előírásnak megfelelően 2016. március 15-ig beadandó módosított alapszabályt. (Amikor majd a bíróság végzéssel jóváhagyja, akkor közzétesszük itt, a régi alapszabályunk helyén.) Az új alapszabályban lehetőséget teremtettünk arra, hogy egyéni vagy intézményes pártoló tagokat fogadjunk sorainkba. Így fogalmaz a dokumentum:
A Céh pártoló tagjai lehetnek mindazok a természetes és jogi személyek, akik a Céh célja és tevékenysége sikeres megvalósításához erkölcsi és anyagi támogatást nyújtanak, a Céh alapszabályát magukra nézve kötelezőnek elfogadják. A pártoló tagok a Céh Közgyűlésén tanácskozási joggal vehetnek részt, szavazati joguk nincs és vezető tisztségviselővé nem választhatók.
Valamint:
Pártoló tagok számára a tagdíj mértéke természetes személy esetén (minimálisan) évi 10000,- Ft, jogi személy esetén (minimálisan) évi 20000,- Ft, amely szintén március 31. napjáig fizetendő. Az elnökség minden év elején meghatároz olyan célokat, amelyekre a pártolók kérhetik a tagdíjukat fordítani. (Pl.:kritikusdíj-átadó ünnepség rendezése, pályakezdő kritikusi ösztöndíj létrehozása, az egyesület működési költségei, a nemzetközi kritikusszervezet tagdíja stb.)

Üdvözöljük első pártoló tagunkat, Nógrádi Gábort!

Érdeklődni, jelentkezni a kritikusceh@gmail.com mailcímen lehet.

Szeretettel várjuk barátainkat és nemellenségeinket.

Posted in Egyéb | Leave a Comment »

Pártoló tagok

Posted by jaszaytamas - 2016. február 1.

Pártoló tagok (2016):

Nógrádi Gábor
Makai Szilvia
Tóth Péter
dr. Cseh Andrea
Bánki Ágnes
Lukácsi Erika
Salamon Gábor
Szollár Lajos
Stuber Sándorné
Cseri József
B. Fülöp Erzsébet
Dr. Annus Rózsa

Pártoló tagok (2017):

Nógrádi Gábor
Makai Szilvia
dr. Cseh Andrea
Bánki Ágnes
B. Fülöp Erzsébet
Salamon Gábor
Cseri József
Pappné László Edit
Salamon Zsigmondné

Posted in Egyéb | Leave a Comment »

Volt tagok

Posted by jaszaytamas - 2016. február 1.

Bóka B. László (2011-ben felfüggesztette tagságát)

Perényi Balázs (2010-ben felfüggesztette tagságát)

Róna Katalin (2011-ben felfüggesztette tagságát)

Szűcs Katalin Ágnes (2010-ben kilépett)

Markó Róbert (2012-ben felfüggesztette tagságát)

Pap Gábor (2012-ben felfüggesztette tagságát)

Balogh Tibor (2013-ban felfüggesztette tagságát)

Tarda Orsolya (2014-ben kilépett)

Imre Zoltán (2015-ben felfüggesztette tagságát)

Hegyi Réka (2015-ben felfüggesztette tagságát)

Zsigmond Andrea (2015-ben felfüggesztette tagságát)

Sebestyén Rita (2015-ben felfüggesztette tagságát)

Deme László (2015-ben felfüggesztette tagságát)

Sztrókay András (2015-ben felfüggesztette tagságát)

Sebők Borbála (2016-ban megszűnt a tagsága)

László Ferenc (2016-ban megszűnt a tagsága)

Halász Tamás (2016-ban felfüggesztette tagságát)

Ugrai István (2016-ban felfüggesztette tagságát)

Artner Sisso (2016-ban kilépett)

Hochenburger Ágnes (2017-ben tagsága megszűnt)

Posted in Egyéb | Leave a Comment »

Vezetőségváltás a Színházi Kritikusok Céhében

Posted by jaszaytamas - 2015. november 11.

Második elnöki ciklusa végeztével leköszönt tisztéről Tompa Andrea, a Színházi Kritikusok Céhe elnöke, valamint az elnökség tagjai, Herczog Noémi és Jászay Tamás. A tisztújító közgyűlésen a tagság új vezetőséget választott. Stuber Andrea elnök, valamint Proics Lilla és Kovács Bálint elnökségi tagok folytatják elődeik munkáját.

Az új elnökség mindenekelőtt a céh szakmai egyesület jellegét kívánja erősíteni. Programjában felvázolja különböző lehetőségeit, útjait, módjait annak, hogy az egyébként a puszta létéért küzdő színikritika szakmaiságában erősödjön és a láthatósága is növekedjen.

A Színházi Kritikusok Céhe idén kilépett a Magyar Színházi Társaságból, s független civil szervezetként semmilyen állami támogatásban nem részesül. Az új vezetőség elképzelése szerint azonban támogatás nélkül, szakmai munkával és a nyilvánosság erejével képes lehet betölteni azt a szerepet, amelyre hivatott, a céhtagok összeadódó tudása, tapasztalata és elhivatottsága által.

A Színházi Kritikusok szervezetének új elnöke, Stuber Andrea évtizedek óta gyakorló kritikus, színházi újság- és naplóíró. Proics Lilla szintén komoly múltú szakíró, aki a Színháztól a Revizoron át a Játéktérig számos orgánumban publikál. A hármas legfiatalabbja Kovács Bálint, akinek kritikái, interjúi ugyancsak sok helyütt olvashatóak a Magyar Narancstól az Ellenfényen át az Origóig.

Posted in Egyéb | Leave a Comment »

AZ SZKC KÖZLEMÉNYE

Posted by noemiherczog - 2015. október 12.

A Színházi Kritikusok Céhe megdöbbenéssel és felháborodással értesült arról, hogy Szentendre Város önkormányzata 2015. október 8-i ülésén a sikeres pályázata révén mindössze fél éve posztjára kinevezett Csató Kata, a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. igazgatója megbízásának visszahívásáról döntött. Elfogadhatatlannak és mind szakmailag, mind törvényileg aggályosnak tartjuk nemcsak a döntést, de az eljárás módját is.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.) egyértelműen kimondja, hogy egy előadó-művészeti szervezet művészeti tevékenysége – az Emtv-ben meghatározott, illetve az általa vállalt mértéken túl – nem korlátozható. Szentendre Város képviselőtestülete mégis egy, a Kulturális Központ igazgatója távollétében, szeptemberben hozott határozatban kívánta kötelezni arra Csató Katát, hogy változtassa meg azt a szakmai alapokon nyugvó, korábban a kulturális ügyekért felelős alpolgármesterrel egyeztetett és általa is elfogadott döntését, miszerint kilépteti az intézményt a Magyar Teátrumi Társaságból.

Az önkormányzat határozata nem felelt meg az előadó-művészeti törvénynek. A rendszerváltás után két és fél évtizeddel minden önkormányzat minden tagjának tisztában kell lennie azzal, hogy politikusok nem szólhatnak bele egy kulturális intézmény szakmai döntéseibe. A határozat a Magyar Teátrumi Társaság alapszabályával is ellentétes, mert a szervezet nem ismeri – a határozatban említett – „tagsági viszony helyreállítását”.

Ennek ellenére 2015. október 8-án az önkormányzat Csató Kata kinevezésének visszahívása mellett döntött. A zárt ülésen sajtóbeszámolók szerint más kifogás nem hangzott Csató ellen, mint a Magyar Teátrumi Tagságból való kilépés, és az, hogy az igazgató nem tett eleget a törvényellenes és etikailag is védhetetlen határozatnak. Tudomásunk szerint a városvezetés elégedett volt a Szentendrei Kulturális Központnak mind szakmai működésével, mind gazdasági mutatóival.

A Színházi Kritikusok Céhe megdöbbenve áll az előtt, hogy Szentendre Város önkormányzata nemhogy a rendszerváltás óta, de még az előző rendszerben sem elfogadott okból dönt egy intézményvezető eltávolítása mellett: egyetlen szakmai szervezet tagságát sem teheti kötelezővé egyetlen város vezetése egyetlen intézmény számára sem.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy sajtóinformációk szerint az ülésen elhangzott: a Magyar Teátrumi Társaság tagsága „garantálja azt a biztonságot”, amelyre szükség van egy kulturális intézmény vezetéséhez, valamint hogy a Társaságból való kilépés miatt „esetleg pénzügyi forrásoktól fog elesni a Kulturális Központ”. Veszélyesnek tartjuk ezt a fellépést, amely könnyen az ország kulturális intézményeinek öncenzúrájához vezethet.

A Színházi Kritikusok Céhe felkéri az Emberi Erőforrások Minisztériumát, vizsgálja felül, hogy a jelen jogszabályi környezetnek megfelelően járt-e el Szentendre Város vezetése.

Felháborodásunkat fejezzük ki mindemellett az eljárás lebonyolításának módja miatt is. Elfogadhatatlan, hogy ha az önkormányzat problémát fogalmaz meg egy intézmény működésével kapcsolatban, az erről szóló döntést úgy hozzák meg, hogy az érintett intézményvezetőnek nincs lehetősége részt venni vagy érdemben felszólalni a róla szóló vitákban.

Posted in Egyéb | Leave a Comment »

Harmincötödik alkalommal adták át a Színikritikusok Díját

Posted by jaszaytamas - 2015. szeptember 20.

Vasárnap este harmincötödször osztották ki a Színikritikusok Díját. A Színházi Kritikusok Céhének tagjai legalább évi kilencven premier megtekintése után tölthetik ki a szavazólapokat: tizenöt kategóriában az előző évad legjobb teljesítményeire voksolhatnak. A Trafó – Kortárs Művészetek Házában megtartott nyilvános gálaműsort idén Boross Martin rendezte.

A kritikusok ötödik alkalommal adtak át életműdíjat: Törőcsik Mari, Senkálszky Endre, Zsámbéki Gábor és Fodor Tamás után most Molnár Piroskát, a Nemzet Színészét, a Thália Színház társulati tagját díjazták a kritikusok, akik titkos szavazással döntöttek az életműdíjas személyéről.

A legjobb előadás a Mohácsi János rendezte e föld befogad AVAGY SZÁMODRA HELY, az Örkény István Színház produkciója.

A Katona József Színház Faust I-II. című előadása négy díjat kapott: Monori Lili lett a legjobb női mellékszereplő, Ágh Mártoné a legjobb díszlet, Dargay Marcellé a legjobb színházi zene, a különdíjat pedig Márton László kapta a szöveg újrafordításáért.

Két díjat kapott a Nemzeti Színház Brand című produkciója: Zsótér Sándor vette át a legjobb rendezésért, Trill Zsolt a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat. A Budapest Bábszínház Kabaré című előadása is két díjjal gazdagodott: ez lett – megosztva – a legjobb zenés/szórakoztató előadás (rendező: Alföldi Róbert), a legjobb férfi mellékszereplő Bercsényi Péter. A szombathelyi Weöres Sándor Színház Vitéz Mihály című előadásához szintén két díj kötődik: Székely Csaba kapta a legjobb új magyar dráma díját, Pilinyi Márta pedig a legjobb jelmezért vette át az elismerést. A Szputnyik Hajózási Társaság alkotóit is kétszer szólították színpadra: a Vígszínház és a Szputnyik koprodukciójában bemutatott Koldusopera (rendező: Bodó Viktor) kapta – megosztva – a legjobb zenés/szórakoztató előadás díját, míg A heilbronni Katica (rendező: Kovács D. Dániel) lett a legjobb független színházi előadás.

A legjobb női főszereplő Krizsán Szilvia lett az Újvidéki Színház Bánk bán című előadásában nyújtott alakításáért. A legjobb gyermek- és ifjúsági előadás a Stúdió K Színház és a Tatabányai Jászai Mari Színház, Népház koprodukciója, a Maya hajója lett (rendező: Fodor Tamás). A legígéretesebb pályakezdő ifj. Vidnyánszky Attila.

Posted in Egyéb | Leave a Comment »

Molnár Piroska a Színházi Kritikusok Céhének idei életműdíjasa

Posted by jaszaytamas - 2015. szeptember 10.

2015-ben Molnár Piroska kapja a Színházi Kritikusok Céhének életműdíját. A díj átadására a Színikritikusok Díjának átadó ünnepségén, a Trafó – Kortárs Művészetek Házában, szeptember 20-án kerül sor.

A Színházi Kritikusok Céhe ötödik alkalommal adja át életműdíját. A Színikritikusok Díja tizenöt kategóriájával ellentétben itt nincsenek jelöltek, a szakmai szervezet tagjai többfordulós szavazás útján döntenek arról, ki kapja az elismerést. Az életműdíjat először 2011-ben adták át a kritikusok Törőcsik Marinak. 2012-ben Senkálszky Endre kolozsvári színművész, 2013-ban Zsámbéki Gábor rendező, 2014-ben Fodor Tamás színművész, rendező, színházigazgató kapta az elismerést.

„Molnár Piroska az a színésznő, aki a szakmájára tette fel az életét, átengedte magát a magyar színház- és filmművészetnek. Ezt a gesztust, ezt a teljes önátadást, ezt az önkizsákmányolást nem lehet sem viszonozni, sem meghálálni. Kérünk engedélyt, hogy legalább megköszönhessük nagy tisztelettel, egy életműdíj átadásával” – írja róla laudációjában Gabnai Katalin és Stuber Andrea.

Molnár Piroska életrajza:
1968-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, majd a Szegedi Nemzeti Színházhoz szerződött. 1971 és 1978 között a kaposvári Csiky Gergely Színházban, ezt követően 1982-ig a Nemzeti Színházban játszott. A Katona József Színház alapító tagja. 1984-ben visszatért Kaposvárra, 2002 és 2013 között a Nemzeti Színházban volt tag, azóta a Thália Színház társulatát erősíti. Rendszeresen fellép vendégként is, jól ismeri őt többek között a Budapesti Operettszínház, a Kőszegi Várszínház, a Szegedi Szabadtéri Játékok közönsége. Számtalan magyar tévéjátékban és filmben nyújtott emlékezetes alakítást.
A legfiatalabb színészgenerációt a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanáraként oktatja.
Megannyi kitüntetéssel, díjjal ismerték el munkáját – a Nemzet Színésze, Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának tagja, Prima Primissima-díj, Színikritikusok Díja –, 2010-ben pedig ő alapított díjat, a Csiky Gergely drámájából kölcsönzött Nagymama névvel a legígéretesebb kaposvári fiatal női és férfi színész számára.

A közönség számára is nyilvános díjátadó ünnepségre, melynek rendezője Boross Martin, jegyek a Trafó jegypénztárában, valamint a http://www.trafo.hu oldalon válthatók.

Posted in Egyéb | Leave a Comment »