Színházi Kritikusok Céhe

A színikritikusok szakmai szervezetének honlapja

  • Reklámok

Nyílt levelek az Újvidéki Színház igazgatói pályázata kapcsán

Posted by jt - 2013. augusztus 12.

Az alábbiakban magyar kritikusok, illetve szerbiai színházi szakemberek nyílt levelét tesszük közzé, melyekben az aláírók aggodalmukat fejezik ki az Újvidéki Színház igazgatói pályázata kapcsán. 

Magyar kritikusok nyílt levele a városi képviselő-testületéhez az Újvidéki Színház ügyében

Mélységes aggodalommal értesültünk a hírekből arról, hogy az Újvidéki Színház igazgatói posztjára kiírt pályázaton a színház igazgató bizottsága és a Magyar Nemzeti Tanács kulturális bizottsága olyan jelöltet támogat, aki nem a rangos intézmény eddigi, sokszorosan díjazott munkásságát akarja továbbvinni és kiteljesíteni, aki nincs tisztában a helyi viszonyokkal, lehetőségekkel és igényekkel, aki a színház eddigi eredményeit lebecsüli, a társulat képességét leminősíti, és aki az eddigi művészeti elképzelésekkel szemben reális és perspektivikus alternatívát nem kínál.

Az Újvidéki Színházat a magyarországi és a szerbiai színházi élet egyaránt kimagasló alkotó műhelynek tartja, amely igen érzékeny egyensúlyt alakított ki a művészszínházi és a népszínházi működési modell között. A zenés szórakoztató produkciókat ugyanolyan igényesen és magas szakmai színvonalon valósítja meg, mint a klasszikus drámákat vagy a kortárs szerzők modernebb hangvételű darabjait. Nincs évad, amikor egy-egy produkciója ne keltene zajos és megérdemelt sikert a hazai és külföldi fesztiválokon, kollektív és egyéni teljesítményeit díjak tucatjaival ismerik el.

E kiegyensúlyozott és színvonalas működés záloga hosszú időn át László Sándor igazgató volt, akinek munkáját – betegsége miatti lemondását követően – zökkenőmentesen folytatta Gyarmati Kata, László Sándor egyik legközelebbi munkatársa. Az ő felkészültsége, elméleti-dramaturgiai munkássága és vezetési készsége garanciát jelenthetne arra, hogy irányításával a megkezdett folyamatok nem szakadnak meg, sőt továbbépülnek, s az Újvidéki Színház változatlanul a magyar nyelvű színházi élet egyik legkiválóbb műhelye maradhat.

Szeretnénk bizakodni abban, hogy az értékek, a kialakuló tendenciák és perspektívák reális számbavételét követően újra lehet még gondolni az Újvidéki Színház igazgatói pályázatával kapcsolatban kialakult, cseppet sem megnyugtató helyzetet, és a végső szót kimondók megtalálják a módját annak, hogy nem egy virágzó kulturális intézmény szétverését, hanem felvirágoztatását eredményező, a helyi és a nemzetközi, a magyar és a szerb szakemberek eddiginél szélesebb körben kikért véleményét és érveit messzemenően figyelembe vevő döntés szülessen.

Magyarországi és romániai magyar kritikusok:

Artner Szilvia

Boros Kinga

Budai Katalin

Csáki Judit

Csizner Ildikó

Deme László

Dömötör Adrienne

Gabnai Katalin

Herczog Noémi

Imre Zoltán

Jászay Tamás

Karsai György

Kékesi Kun Árpád

Kelemen Orsolya

Kiss Gabriella

Köllő Kata

Koltai Tamás

Kovács Dezső

Miklós Melánia

Nánay István

P. Müller Péter

Papp Tímea

Proics Lilla

Rádai Andrea

Sándor L. István

Sebestyén Rita

Sőregi Melinda

Stuber Andrea

Szerbhorváth György

Sztrókay András

Szűcs Katalin Ágnes

Szűcs Mónika

Tarján Tamás

Tompa Andrea

Ugrai István

Ungvári Zrínyi Ildikó

Urbán Balázs

Varga Anikó

Zappe László

Zsigmond Andrea

Felhívás Újvidék Város Képviselő-testületéhez az Újvidéki Színház ügyében

Színházi emberek (rendezők, kritikusok, teatrológusok stb.) intéztek felhívást az Újvidéki Színház alapítójához, Újvidék Város Képviselő-testületéhez, a jelenlegi megbízott igazgató, Gyarmati Kata mellett állnak ki, s arra kérik a testületet, hogy az intézményt a továbbiakban is ő irányítsa. Az alábbiakban ismertetjük a felhívást.

Arra kérjük Újvidék Város Képviselő-testületét, hogy ne csak a törvény betűjét, hanem annak szellemét is tartsa tiszteletben, amikor felhatalmazásával élve dönt az Újvidéki Színház igazgatójának kinevezéséről. Arra kérjük Újvidék Város Képviselő-testületét, hogy döntsön a pályázati eljárás megismételtetése mellett, ezáltal lehetővé téve minden mérvadó jelölt egyenrangú részvételét.

Felhívásunk egyik oka az, hogy a pillanatnyilag egyetlen igazgatójelölt – akit az Újvidéki Színház Igazgatóbizottsága javasolt – csak formálisan tesz eleget a szóban forgó pozíció betöltéséhez szükséges feltételeknek, ám a programja arról árulkodik, hogy egyáltalán nincs tisztában az intézmény profiljával, a társulat munkamódszerével és potenciáljával, de a teátrumnak a szerb és a magyar színházi életben betöltött szerepével sem.

A másik, fontosabb ok az, hogy az Újvidéki Színház jelenlegi megbízott igazgatójának, a szintén pályázó Gyarmati Kata dramaturgnak – akinek a pályázatát (áthidalható) procedurális akadályok miatt nem vették figyelembe – van olyan felkínált koncepciója, amely garantálja annak a stratégiának a továbbvitelét és tökéletesítését, amely az elmúlt évek során az ország és a régió egyik legjelentősebb teátrumává emelte az Újvidéki Színházat. Arról az irányváltásról van szó, amelyet a kilencvenes évek végén Vicsek Károly vitt véghez, és ezt, a színház újjászületéséhez vezető orientációt mentette tovább az eltelt egy évtized során László Sándor – Gyarmati Kata meghatározó kreatív jelenlétének is köszönhetően.

Dinamikus egyensúly nemzeti és európai szellemiség között, a klasszikus darabok újraértelmezése, a modern magyar, európai és szerb drámák provokatív módszerekkel történő színre vitele – ezek annak az irányvonalnak a főbb jellemvonásai, amelyek számos elismerést és díjat hoztak az Újvidéki Színháznak. Hogy csak néhányat említsünk az előadások közül:

– Maja Pelević: Narancsbőr – hat Sterija-díj (2010)

– Madách Imre: Az ember tragédiája – három díj a Vajdasági Színházak Fesztiválján (2011)

– Marat the Sade – két Sterija-díj (2012) és a Grand Prix a Joakim Inter Festen

– Opera ultima – a Vajdasági Színházak Fesztiváljának legjobb előadása (2013) és a Magyar Színházak 25. Kisvárdai Fesztiváljának győztese

– továbbá számos színészi díj (Balázs Áronnak, Elor Eminának, Szilágyi Ágotának, Krizsán Szilviának).

A színház repertoárpolitikájának művészi színvonalát és vonzerejét az is alátámasztja, hogy az elmúlt néhány évben mind nagyobb arányban vannak jelen a nézőtéren azok, akik nem tartoznak a magyar nyelvi közeghez. Ez egyértelműen arról tanúskodik, hogy az Újvidéki Színház orientációjának köszönhetően sajátos hidat képez két kultúra között. Ugyanakkor ebből az irányultságból nőtt ki az a sajátságos művészi vonás, amely mind a magyar, mind a szerb színházi közegben felismerhető és autentikus színházi fenoménné teszi az Újvidéki Színházat.

Végezetül úgy véljük, hogy az Európa kulturális fővárosának címére pályázó Újvidék szempontjából jelentős stratégiai lépés volna, ha lehetőség teremtődne Gyarmati Kata programjának támogatására. Ez ugyanis azt jelentené, hogy képesek vagyunk az európai szellemiség befogadására, és azoknak az értékeknek a felismerésére, amelyekre méltán lehet büszke a magyar nemzeti közösség, Újvidék városa, de egész Szerbia is.

Franyó Zsuzsanna kritikus

Darinka Nikolić kritikus

Tolnai Ottó drámaíró

Dejan Mijač rendező

Milena Bogavac drámaíró

Gerold László kritikus

Miki Radonjić teatrológus

Vickó Árpád műfordító

Ana Tasić kritikus

Bányai János akadémikus, irodalmár

Kokan Mladenović rendező

Boško Milin teatrológus

Želimir Žilnik rendező

Marina Sremac kosztümtervező

Böndör Pál irodalmár

Jelena Bogavac rendező

Aleksandar Milosavljević kritikus

Dušan Petrović rendező

Ivan Medenica teatrológus

Pressburger Csaba kritikus

Vladimir Kopicl irodalmár

Svetislav Jovanov teatrológus

Reklámok

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogger ezt kedveli: