Színházi Kritikusok Céhe

A színikritikusok szakmai szervezetének honlapja

  • Reklámok

Elnökségi tervek

Posted by noemiherczog - 2013. március 13.

A PROJEKT-szemlélet továbbvitelén dolgozunk, valamint eddigi, sikeresnek gondolt tevékenységeink folytatásán (kritikusdíj, KO-k, nemzetközi jelenlét). Terveink között több olyan új feladat van, amelyet most fogunk elindítani, illetve bizonyos korábbi tartozásainkat igyekszünk törleszteni. A már eddig is működő, és folytatni kívánt tevékenységeinket ebben a tervben nem ismertetjük, csak az új, most kezdődő projekteket.

Az új elnökségi tervben fontos helyet kap a szakmai tevékenységünk elmélyítése, a nemzetközi kapcsolatok, a céh további népszerűsítése, jelenlétének erősítése a szakmai életben és a közönség számára.

Az új elnökség szeretné, ha tagjai jobban mobilizálnák magukat, a céh, a kritika és a kritikusok pozícióját javítani hivatott egyéni kezdeményezésekkel, javaslatokkal jönnének, amelyeket önállóan végrehajtanak (ha szükséges, az elnökség segítségével, támogatásával). Egy sikeres, tevékeny céhhez nem csak egy aktív elnökség kell, de egy ugyanolyan aktív, kezdeményezni és a célokért dolgozni képes tagság is.
Nemzetközi kapcsolatok

Hungarian showcase, 2013. március 2-9. Mint a tagság előtt ismeretes, a showcase elnökségi projekt. Ennek szervezése folyamatban van, részleteket a közgyűlésen fogunk ismertetni. 8 nap, 19 előadás, és kb. 70-100 vendég a tervünk. Számos helyen pályázunk és keresünk támogatókat. Projektfelelős: Tompa Andrea Nemzetközi kapcsolatainkat tovább erősítjük a nemzetközi céhhel – a Criticalstages c. folyóiratban rendszeresen jelen vagyunk, több céhes szerző révén.

KÉPZÉS – az Színház- és Filmművészeti Egyetemmel közösen KRITIKUS MŰHELY az SZFE-n

PROJEKTVEZETŐ: JÁKFALVI MAGDOLNA, az SZFE professzora Formája: felnőttképzés és/vagy szakirányú továbbképzés Időtartama: egy szemeszter, 12 óra/hét (péntek este 7-11, szombat 9-17), összesen 144 elméleti és gyakorlati óra. A tanfolyam fizetős, mely magában foglal 12 színházi belépőt (szakmai jegy). A Kritikus Műhely célja olyan színházkritikusi (tovább)képzést nyújtani, mely a színházat csinálók között, a színházi alkotás létrejöttének első pillanatától követi a munkát. Műhelyközelben, a színházi folyamatok megismerése és megértése nyomán olyan íráskészség kialakítását célozza, mely az előadás művészeti kontextusára koncentrál. A Kritikus Műhely együttműködik a Színházi Kritikusok Céhével, folytatja a Hajónapló Műhely korszakos, iskolateremtő hagyományát. Gyakorló kritikusok, színháztörténészek váltják egymást hetente a képzésben (hat oktató, mindenkire hat hetente kerül sor kétszer egy félévben), s mindegyikük egy előadást elemez azonnali, napi kritika szintjén, s visszatérve alapos, elemző kritika formájában. A Kritikus Műhely feladata elemezni az Ódrys vizsgaelőadásokat is, ezzel szélesebb fórumon jeleníti meg az SZFE alkotó oldalát. A Műhely kiváló elemzései azonnali megjelenési lehetőséget kapnak. A Műhely szakmai vezetője Jákfalvi Magdolna. 2013. február elején indulhat az első csapat, majd félévente újra.

EKG – ELEMI KRITIKUS GONDOLKODÁS-PROJEKT

Projektvezető: Herczog Noémi. Az elemi kritikus gondolkodás projekt (EKG) a Színházi Kritikusok Céhének ifjúsági programja. Első lépésben hátrányos helyzetű gimnáziumokra szeretnénk koncentrálni, fokozatosan kiépítve velük valami fajta együttműködést. A céh projektjének célja, hogy a diákokban tudatosítsa az önálló, kritikai véleményalkotás fontosságát és fejlessze ezt a készséget a kategorikusan helyeslő, tekintélyelvű gondolkodással szemben. Egyben természetesen abban is segíteni szeretne az iskoláknak, hogy hogyan nézzenek színházat, hiszen a társművészetekre kis hangsúly esik az iskolai tanmenetben. De ami magukat az irodalomtankönyveket illeti, sokszor azokban sem vetődik fel annak a lehetősége, hogy a tankönyvbeli kánont lehetséges akár bírálni is. A kortárs szerzőkre pedig legtöbbször alig jut idő. Mindez együtt azt is eredményezheti, hogy a diákok fejében a művészet a múlttal és az elérhetetlen nagysággal kapcsolódjon össze, amelynek megalkotására saját magunk nem lehetünk képesek, és ami tökéletességében nem is bírálaható. Így elfelejtődik, hogy a valódi megértéshez, sőt a művek szeretetéhez is legtöbbször nem a szolgai elfogadáson, hanem a kritikai attitűdön keresztül vezet az út. Nem utolsósorban a kritikai gondolkodás a demokráciának is egyik legfőbb alapértéke. A projekt módszertanát a következő három év alatt tervezzük kialakítani a diákok igényei szerint, kezdetben csak egy, majd – a kapacitástól is függően – de mindenképp több hátrányos helyzetű iskola, köztük roma fiatalok megkeresésével, velünk partner tanáraikon keresztül. A céh javasolta előadások előtt és után diák KB-ket és diák KO-kat tartanánk.
Finanszírozás: lehetséges pályázati-utak.

Alapszabály-módosítás

Régi tartozásunkat törlesztve, felkértük Nánay István, hogy hajtsa végre (az elnökség segédletével) az alapszabály módosítását. 2013 folyamán vállaljuk, hogy kidolgozzuk az új alapszabályt és a közgyűlés elé visszük. Az új alapszabály célja, hogy korszerűen körülírja tevékenységünket, feladatunkat, vállalásainkat és lehetőségeinket. A dokumentum illetve a róla való közös, konstruktív gondolkodás magában foglalja a Magyar Színházi Társasággal ápolt viszonyunk alapjaiban történő újragondolását.

Együttműködés a függetlenekkel

Projektvezető: Jászay Tamás A Független Előadó-művészeti Szövetség egyéni tagjaként, az ott sikeresen és aktívan működő, a FESZ elnöksége és tagsága által támogatott és társként kezelt Kritikus szekció képviselőjeként a Színházi Kritikusok Céhében potenciális partnertlátokEgyüttműködési hajlandóság esetén a FESZ égisze alatt létrehozott szakmai projektekben a céhtagok az eddiginél aktívabban szerepet tudnának vállalni – csak néhány a részben vagy egészben a FESZ Kritikus szekciója által 2013-ra és az azt követő évekre vonatkozó programból: angol és magyar nyelvű zsebkönyvsorozat publikálása a hazai független színházakról, angol és magyar nyelvű honlap működtetése a független színházakról, szakmai konferenciák, kerekasztal-beszélgetések szervezése és lebonyolítása. A kritika és az alkotók között húzódó, javarészt a politika által, hosszú évek óta kitartóan mélyített szakadékot szeretném megszüntetni, de legalább hidakat verni a két fél közé. Valódi szakmai párbeszédet kezdeményezek tehát független előadó-művészeti alkotók és független kritikusok között – a színvonalas megvalósítás tőlünk legalább annyira függ, mint a színházi alkotóktól.

Az elnökség bemutatása:

Tompa Andrea, kritikus, lapszerkesztő, a kolozsvári színművészeti egyetem adjunktusa, író. Elnökként a feladatok jobb leosztását, a vállalt projektek önálló végrehajtását fogom szorgalmazni. A magam feladatai között a nemzetközi kapcsolatok fejlesztését és a szakmai fejlődésünket, szakmai tevékenységünk elmélyítését tartom fontosnak.

Jászay Tamás, kritikus, a Revizor szerkesztője, a Kaposvári Egyetem Színházi Tanszékének óraadó tanára. 2012-ben a Független Előadó-művészeti Szövetség Kritikus szekciójának alapítója és képviselője lett, alapvető fontosságúnak tartja a két – személyi állományát tekintve jelentős átfedéseket mutató – szervezet munkájának összehangolását, a lehetséges közös célok megfogalmazását.

Herczog Noémi, kritikus, a PluszMínusz.hu rovatvezetője, az SZFE doktori hallgatója. Fontosnak tartom, hogy a céhnek ezentúl legyen kifejezetten az ifjúságot, azon belül is a hátrányos helyzetű fiatalokat célzó, őket fejlesztő tevékenysége, ezért szeretném elindítani az “EKG” – Elemi Kritikus Gondolkodás-projektet, ami a gimnazista korosztályra fog fókuszálni.

Budapest, 2012. december 12.

Reklámok

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogger ezt kedveli: