Színházi Kritikusok Céhe

A színikritikusok szakmai szervezetének honlapja

Új elnökség a kritikuscéhben

Posted by radaiandrea - 2009. szeptember 24.

A Színikritikusok Céhe hosszú múltra visszatekintő szakmai szervezet, mely a rendszeres színikritikusi tevékenységet folytató szakemberek legfőbb és egyetlen hazai érdekvédelmi-képviseleti szerve. A több mint félszáz tagot számláló társadalmi egyesület tagjai között épp úgy megtaláljuk szakfolyóiratok főszerkesztőit, vezető napilapok színikritikusait, jelentős kulturális portálok szerkesztőit, újságíróit, mint a fiatal, pályájuk elején álló tehetséges szakírókat. A céh eddigi vezetése (Szűcs Katalin Ágnes elnök, Stuber Andrea és Urbán Balázs elnökségi tagok) az utóbbi években eredményes munkát végzett a céh és a színházi szakma közötti kapcsolatok megerősítése terén.

A Színikritikusok Céhének tagsága 2009. szeptember 23-án új elnökséget választott. A szavazás előtt a jelöltek írott programban ismertették a céh jövőjére vonatkozó elképzeléseiket a tagsággal. Az alábbiakban a terv fontosabb pontjait, célkitűzéseit ismertetjük.
A Tompa Andrea elnök, valamint Rádai Andrea és Jászay Tamás elnökségi tagok alkotta vezetőség fő célja radikálisan új alapokra helyezni a színikritika és a színházbajáró közönség viszonyát. Ennek első és legfontosabb lépése: a céhet láthatóvá, a céh (és rajta keresztül természetesen a tagok) véleményét hallhatóvá kell tenni. Jelenleg a minden évad elején ünnepélyes körülmények között átadott Színikritikusok Díjától eltekintve a szűkebb szakma és a széles nyilvánosság csak írásban találkozik a kritikusokkal. Az elnökség a tagsággal egyeztetve nyilvánosan állást kíván foglalni vitás ügyekben (politikai nyomásgyakorlás, gazdasági és etikai kérdések, stb.). A nemzetközi kritikuscéh által megfogalmazott alapelvek mentén a céh etikai kódexet kíván létrehozni, melynek betartását elvárja tagjaitól.
Az új elnökség elsődleges célja eljutni a színházba járó közönséghez, magához a nézőhöz, valóban iránytűként szolgálni számára; valamint növelni kívánja a kritikus szakma presztízsét. Az elnökség többek között fesztiválokkal, szakmai szervezetekkel, színházakkal és színházi szakemberekkel kíván összefogni azért, hogy a nyomtatott és online sajtótermékekben megjelenő minőségi és hiteles színikritika a mostaninál könnyebben utat találjon az érintettekhez, vagyis előadókhoz és nézőkhöz egyaránt. Havi rendszerességgel beszélgetéssorozatot indítunk, melyben vitatott, népszerű vagy más okból jelentős előadások kapcsán céhtagok vitatkoznak és érvelnek egymással és a közönséggel – a közönségért. A céh a jelentős hazai fesztiválokkal ápolt kapcsolatait el kívánja mélyíteni: előválogatás, előadások javaslása, zsűrizés, fesztivállap-szerkesztés és -koordinálás – csak néhány azon területek közül, ahol megfelelő egyeztetés után a nagy nézőszámot produkáló rendezvények szervezői a céhtagokban professzionális segítőtársakra lelhetnek.
A céh új vezetése a szervezet már meglévő nemzetközi kapcsolatait kívánja árnyaltabbá tenni például azzal, hogy fesztiválokhoz kapcsolódva Európa vezető kritikusait „csábítja” Magyarországra: a hazai szakma elemi érdeke, hogy előadásaikat minél több külföldi szakember lássa és bírálja. A céh egyes tagjainak nemzetközi ismeretei számos színházban, fesztiválon, rendezvényen hasznosulhatnak, ezt elősegítendő a céh „tudásának” gyakorlati beépítése a színházi életbe fontos feladatunk. A nemzetközi kritikuscéhvel (AICT-IATC) összefogva Magyarországra rendszeresen kívánunk nemzetközi kritikusszemináriumot telepíteni. Ezzel is összefügg, hogy a céh hosszabb távú tervei között a kritikusképzés és -utánpótlás lehetőségeinek rendszerezése, a kritikusi életpálya vonzóvá tétele is szerepel. Az információáramlást megkönnyíti a céhtagokhoz havi rendszerességgel eljuttatott hírlevél, melyben elsősorban a magyar színházak, rendezők külföldi megjelenéseiről, illetve olyan külföldi eseményekről számolunk be, melyek kollégáink érdeklődésére számot tarthatnak. Kritikustársaink informálása, tájékozódásának segítése, továbbképzések szervezése fontos célkitűzésünk.
A határon túli magyar színházakkal és a vidéki színházakkal történő kapcsolatfelvétel előkelő helyen szerepel az új elnökség programjában: a színházcsinálóknak és a szakíróknak is alapvető érdekük, hogy minél több fontos előadást láthassanak, tekintet nélkül a bemutatók földrajzi helyére. Az elnökség – bízva a színházak jóindulatában és együttműködési készségében – igyekszik a vidéki, esetenként határon túli színházlátogatásokhoz forrást teremteni.

A Színikritikusok Céhének új elnöksége:
Tompa Andrea: 1999 óta publikál színikritikát, jelenleg a Színház folyóirat szerkesztője, valamint a kolozsvári egyetem színházelmélet szakának adjunktusa.
Jászay Tamás: Színikritikái és színházi tárgyú írásai 2003 óta jelennek meg magyar és külföldi lapokban. 2008 óta a Revizor szerkesztője, 2009 őszétől a Kaposvári Egyetem óraadója.
Rádai Andrea: A Színház folyóirat és a Revizor állandó szerzője.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogger ezt szereti: